Countries:
Vi ändrar vanliga metal­l­skåp
i stilig utred­ning för omkläd­ning­srum

SE AVSLUTADE PROJEKTSE AVSLUTADE PROJEKT
tekkst
Kilii Lux klädskåp
för krävande

SE AVSLUTADE PROJEKTSKÅPERBJUDANDE
Möbler till recep­tion och hälsobar.
Modern inred­ning till optimalt pris

SE AVSLUTADE PROJEKTSKÅPERBJUDANDE
Klädskåp på indivi­du­ell bestäl­l­ning.
Vi tycker om utmanin­gar

SE AVSLUTADE PROJEKTSKÅPERBJUDANDE

Vi projek­te­rar, tillver­kar och monterar

Skåp och möbler för gym

Vi är experter på att skapa funktio­nell dock modern inred­ning. Och därför hittar du hos oss klädskåp till gym, hälso­klub­bar, simhal­lar eller andra fritid­so­bjekt.

Vi erbjuder dessutom inred­ning anpassad till omkläd­ning­srum och andra rum på hotell.
Vi kommer fram kunders förvänt­nin­gar och projek­te­rar kläd- och perso­nal­skåp enligt kunders krav, anpassar projekt efter rummets yta, storlek eller fast inred­ning. Vår inred­nings funktions­du­gli­ghet garan­te­ras av genom­tänkt och profes­sio­nell monte­ring som utförs av erfarna monte­ring­ste­am.

SE AVSLUTADE PROJEKTDefault Button Text

Produktkatalog

Behöver du en gratis produkt­ka­ta­log som skickas med posten? Inget problem, vi ordnar paketen och spedi­tions­före­tag levere­rar katalo­gen direkt till din dörr.


Prislista med skåp och övriga möbler

ATEPAA levere­rar kvalitet till ett rimligt pris. Det är sant. Men visst gör vi allt för att du får all möjlig infor­ma­tion.

Gratis projekt och 3D-visualisering

Vi älskar att skapa och hjälpa till med projek­te­ring. Vi försöker att leverera exakta kopior på våra visuali­se­rin­gar.

Vi skapar fina möbler för unika kunder

ATPAA levere­rar inte bara skåp utan även recep­tion­smöbler, sittbän­kar, soffor samt indivi­du­ellt projek­te­ra­de spegel­ram eller belysning. Varje bestäl­l­ning på möbel­til­lverk­ning resul­te­rar i ett intres­sant projekt med optimala kostna­der.

Se avslu­ta­de projektSe erbju­dan­de för totalen­tre­pre­nad

Våra produkter levereras och monteras i hela Polen

Nedan följer produk­ter och erbju­dan­de för kunder inom fitness­bran­schen. Klädskåp, sittbän­kar för omkläd­ning­srum, recep­tion­smöbler och annan inred­ning på indivi­du­ell bestäl­l­ning.

Produktlinjer

  • Wszyst­kie

Kolla vad som händer hos oss

Wien och vår nya projekt Published on 15 december 2016 

Unika histo­ri­ska rum med skåp och möbler från ATEPAA. Platsen är full med inspi­ra­tion och…

Zobacz więcej 

Modernt och industriellt projekt på en hälsoklubb i München Published on 21 juni 2016 

ARTA klädskåp med LPP sittbänk. Kunden blev riktigt nöjd med högkva­li­ta­ti­va material, väl matchade färger…

Zobacz więcej 

BGL Paribas huvudsäte i Luxemburg Published on 24 september 2014 

BGL Paribas har valt vårt projekt med perso­nal­möbler för fitness- och relaxrum. Möblerna har levere­rats…

Zobacz więcej 

MED STOR FOKUS
Vi tillver­kar och projek­te­rar i Polen.
Vi arbetar med kunder globalt.